راهنما    5

ضمن خوش آمدگويی و آرزوی مؤفقيت روز افزون شما پيشنهاد می شود برای استفاده آسان و بهينه از اين مجموعه ، راهنمايی های موجود در اين صفحه را به دقت مطالعه كنيد .
در كل صفحات اين مجموعه دو دسته لينك وجود دارد : دسته اول كه به لينكهای اصلی معروف است با رنگ
سبز و دسته دوم كه با نام لينكهای آموزشی خوانده می شود با رنگ آبی مشخص شده است . نام هر صفحه با رنگ قرمز در بالای‌ همان صفحه نوشته شده است . برای انتخاب هر كدام از صفحات فقط كافيست روی لينك مربوطه كليك كنيد تا مطالب آن صفحه را بتوانيد ببينيد .

 هر درس از جبر و احتمال سال سوم دبيرستان طی چند جلسه ارائه شده كه در ابتدا ازشما خواسته می شود مقدمه آموزش و يادآوری و سؤالات پيش نياز در ارتباط با همان درس را بخوانيد . لازم به ذكر است كه چه در مقدمه و چه در ارائه نكات درسی برای آنكه به صفحه بعد بتوانيد برويد بايد به سؤالی (تست كنترل) كه از صفحه خوانده شده برای شما طرح شده است پاسخ درست دهيد در غير اينصورت بايد همان صفحه را بار ديگر مطالعه كنيد . شايد اينكار تا حدی از نظر شما مطلوب نباشد ولی باعث افزايش دقت شما برای مطالعه كردن خواهد شد .
پس از خواندن مقدمه و موضوع آموزشی برای اطلاع از ميزان تسلط شما به درس ارائه شده بايد به چند سؤال تشريحی در قالب پرسش و پاسخ و همچنين تمرينات كمك آموزشی و نيز به چند سؤال چهارگزينه ای در قالب تستهای طبقه بندی شده پاسخ دهيد . برای جواب دادن به سؤالات تشريحی پاسخ خود را بايد در قسمت نوشتاری (بوكس جواب) نوشته و پس از كامل شدن روی قسمت ارسال جواب كليك كنيد تا بتوانيد جواب درست را مشاهده نماييد .


برای پاسخ دادن به سؤالات تستی نيز بايد از بين چهار گزينه يك گزينه را انتخاب كنيد كه اگر درست باشد به تست بعد و در غير اينصورت به پاسخ تست و بعد از آن به درس مربوطه برای مطالعه بيشتر راهنمايی خواهيد شد . 
در بين لينك های اصلی لينك سؤالات متناوب برای اين است كه به سؤالات مشترك دانش آموزان يكجا پاسخ داده شود و لينك ارتباط مستقيم به برقراری هر گونه ارتباط بين مدرس و دانش آموز اشاره دارد . ضمنا" شما می توانيد از بيان و صدای مدرس نيز كه با علامت مشخص شده است ، در تمامی‌ صفحات استفاده كنيد . هر جايی كه چندين علامت از اين نوع ديده شد به ترتيب شماره گذاری عمل نماييد . اميدوارم بتوانيد از اين مجموعه بهره كافی ببريد . برای‌ شروع آموزش روی جلسات آموزشی كليك كنيد .

برنامه سه ماهه آموزشی

صفحه اصلی - معرفی - مقدمه - راهنما - عناوين آموزشی - پرسش و پاسخ -
تمرينات كمك آموزشی - تست های‌ طبقه بندی شده - سؤالات متناوب - ارتباط مستقيم