معرفی

بيوگرافی :                                                
 اينجانب سعيد قاسمی دارای ليسانس رياضی كاربردی از دانشگاه پيام نور مراغه می باشم كه در سال 1381 پذيرفته و در سال 1385 از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده ام . دوران دبستان و راهنمايی و دبيرستان را نيز در استانهای بوشهر و اصفهان گذرانده ام . به عنوان سابقه نيز به صورت خصوصی و تقويتی تدريس كرده ام .
منابع مورد استفاده :
در اين مجموعه برای درس جبر و احتمال از كتابهای جبر و احتمال ( دكتر بيژن ظهوری زنگنه ) و آمار و احتمال ( جان فروند ) و ورودی به نظريه احتمال ( عين الله پاشا ) و گامهای نخست نظريه احتمال ( ا.س.ونتسل ) استفاده شده است .

صفحه اصلی - معرفی - مقدمه - راهنما - عناوين آموزشی - پرسش و پاسخ -
تمرينات كمك آموزشی - تست های‌ طبقه بندی شده - سؤالات متناوب - ارتباط مستقيم